Transport morski w Polsce

Przestarzała infrastruktura portowa – Stan techniczny infrastruktury portowej jest niezadowalający, co poważnie osłabia konkurencyjność portów. Postępuje dekapitalizacja majątku trwałego, w szczególności urządzeń portowych. W starym porcie w Gdańsku stopień dekapitalizacji majątku przekroczył 70%, w portach Szczecin i Świnoujście sięga 70%, w Gdyni przekracza 65%, natomiast majątek Portu Północnego w Gdańsku jest zużyty w około 40%. Konieczne jest podjęcie odpowiednich inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych, takich jak uruchamianie nowych baz i terminali specjalistycznych, czy tworzenie nowych stanowisk do obsługi transportu drobnicy i kontenerów.

Brak nowoczesnych usług portowych – Polskie porty posiadają duży potencjał dla obsługi ładunków masowych, który w zmienionej sytuacji gospodarczej nie jest w pełni wykorzystywany. Konieczne jest dostosowanie infrastruktury portowej do zmienionych potrzeb przewozowych, szczególnie do zwiększonego zapotrzebowania na transport morski kontenerów i drobnicy.

Brak dobrego dostępu do portów – Niezadowalający jest również stan infrastruktury dostępu do portów, zarówno od strony morza, jak i lądu, co wydłuża czas operacji ładunkowych w łańcuchach lądowo-morskich, zwiększa koszty wykonywania usług i ogranicza asortyment obsługiwanych ładunków. Krajowe porty morskie są powiązane zarówno z systemem transportu drogowego, jak i kolejowego, przy czym transport kolejowy odgrywa rolę dominującą. Jedynie w przypadku portu gdańskiego proporcje te są odwrotne.

Komentowanie wyłączone.

Tema de Wordpress , Anuncios Clasificados , tłumaczenie: Themesy WP