przyrost naturalny

Obserwując zaludnienie w większych miastach w różnych krajach na świecie wiele osób zastanawia się jak wygląda dziś przyrost naturalny. Czym on praktycznie jest? Biorąc pod uwagę słownikową definicję jest to po prostu różnica pomiędzy liczbą urodzeń a liczbą zgonów. Idąc dalej można wspomnieć o przyroście naturalnym ujemnym i dodatnim. Co on oznacza? Jeśli liczba urodzeń przewyższa liczbę zgonów to mamy do czynienia z wartością dodatnią, jeśli jest odwrotnie i więcej jest zgonów – wartością ujemną. Od czego zależy taki przyrost?
Chociaż czynników jest wiele to do najważniejszego z pewnością należy rozwój gospodarczy danego kraju. Biorąc pod uwagę przyrost naturalny w Polsce jest on większy niż w krajach słabiej rozwiniętych ale mniejszy niż w tych bardziej rozwiniętych lub bogatszych.
Są oczywiście nawet wzory, które pozwalają określić jaki jest przyrost naturalny. Oblicza się go czasem dla poszczególnego rejonu, miasta, kraju bądź bierze się pod uwagę ludność ziemi. Nie ma jednak na takie wyliczenia sztywnej reguły a w dużej mierze w różnych zakątkach ziemi ciężko jest podać dokładne liczby i dopasować je do wzorów.

Zostaw komentarz

Uwaga: moderacja komentarzy jest włączona, co może skutkować opóźnieniem w wyświetlaniu komentarza. Nie ma potrzby wysyłania go ponownie.

Tema de Wordpress , Anuncios Clasificados , tłumaczenie: Themesy WP