Egzaminy prawnicz

Publikacja Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016 stanowią wyjątkowe i wszechstronne rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, toż i dla aplikantów w trakcie aplikacji oraz dla praktyków, składają się z 4 tomów odpowiadających poszczególnym częściom, dniom egzaminu radcowskiego i adwokackiego: części cywilnej i karnej, gospodarczej i administracyjnej, zawierają wzory pism z zakresu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i administra cyjnego wraz ze szczegółowymi komentarzami, omówieniem najważniejszych podstaw apelacyjnych i kasacyjnych. Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016 Tom 1 Akta cywilne i karne a w nich kazusy egzaminacyjne z lat 2010–2015 wraz z propozycjami odpowiedzi, kompletne akta karne (wypadek drogowy, bójka, narkotyki, rozbój) wspólnie z wyrokami i uza sadnieniami w celu sporządzenia apelacji, kompletne akta cywilne (rozwód, ochrona dóbr osobistych) wraz z wy rokami i uzasadnieniami w celu sporządzenia apelacji, propozycje apelacji do akt cywilnych i karnych, apelacje, opinie, umowy oraz skargi sporządzone poprzez praktyków. Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016 Tom 2 Akta gospodarcze i administracyjne a w nich casusy egzaminacyjne z lat 2010–2015 wraz z propozycjami odpowiedzi, kazusy gospodarcze wraz z propozycjami umów, kazusy administracyjne wraz z propozycjami skarg i odwołań, minikazusy razem z odpowiedziami z prawa gospodarczego, kompletne akta spraw gospodarczych wspólnie z wyrokami i uza sadnieniami w sprawie sporządzenia apelacji, apelacje, opinie, umowy dodatkowo skargi sporządzone przez praktyków. Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016 Tom 3 Kazusy do egzaminu adwokackiego i radcowskiego a w nich kazusy cywilne, kazusy karne, kazusy gospodarcze, casusy administracyjne wraz z rozwiązaniami dodatkowo wyjaśnieniami. Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2016 Tom 4 Wzory pism w a nich wzory pism z obszaru prawa karnego (m.in. wzory aktu oskarżenia oskarżyciela posiłkowego, aktu oskarżenia w postępowaniu prywatnoskargowym, wzory apelacji, przy kładowe opisy zarzuca nych czynów do aktów oskarżenia z wybranych artykułów Kodeksu karnego), wzory pozwu i apelacji w procesie cywilnym, wzory skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego również skargi kasacyjnej do NSA, materiały przydatne przy sporządzaniu umów.

Zostaw komentarz

Uwaga: moderacja komentarzy jest włączona, co może skutkować opóźnieniem w wyświetlaniu komentarza. Nie ma potrzby wysyłania go ponownie.

Tema de Wordpress , Anuncios Clasificados , tłumaczenie: Themesy WP