Najnowsza edycja badania Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, przeprowadzonego wśró…

Pożyczki darmowe ogłoszenia

Najnowsza edycja badania Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, przeprowadzonego wśród uczestników Programu Wolontariatu Pracowniczego w Citi, wskazuje, że na aktywnościach związanych ze wspieraniem innych zyskują nie tylko odbiorcy, ale także sami wolontariusze i firmy. Wolontariat pracowniczy ma pozytywny wpływ zarówno na umiejętności zawodowe, efektywność oraz bezpośrednio przekłada się na poczucie satysfakcji pracowników.

 

- Wyniki tegorocznego badania pokazują, że wolontariusze zauważają znaczący wpływ zaangażowania w prace społeczne na ich umiejętności zawodowe. Ponad 88 proc. respondentów uważa, że to właśnie akcje wolontariackie poprawiły ich umiejętności pracy w grupie. Niewiele mniej, bo 83 proc., deklaruje, że dzięki programowi wolontariatu udoskonaliła swoje zdolności planowania organizacji pracy, natomiast 82 proc. wolontariuszy dzięki zaangażowaniu w działania prospołeczne rozwinęła swoje kompetencje komunikacyjne -podkreśla Krzysztof Kaczmar, prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

 

Motywacje do podejmowania działań wolontariackich są różne, a wśród pracowników Citi dominuje chęć pomocy innym. Pomimo, że ze zrobieniem czegoś pożytecznego na rzecz potrzebujących wiążą ogromne poczucie satysfakcji, mało który zdaje sobie sprawę z tego, że na wolontariacie korzystają nie tylko beneficjenci projektów społecznych, ale również oni sami.

 

Zwiększa empatię i świadomość społeczną

 

83 proc. tegorocznych respondentów uważa, że udział w akcjach wolontariackich zwiększył ich świadomość w zakresie problemów otaczających ich społeczności, a niemal tyle samo ankietowanych zgodziło się, że łatwiej im zrozumieć sytuację innych.

 

Podnosi efektywność

 

Poprawę swoich umiejętności pracy w zespole oraz zdolności komunikacyjnych zauważyło u siebie odpowiednio 88 i 82 proc. ankietowanych. Podobny odsetek (81 proc. zwrócił uwagę na postęp jeśli chodzi o zdolności organizacyjne. Dzięki wolontariatowi, pracownicy Citi są lepiej zorganizowani, potrafią trafniej definiować cele i wyznaczać priorytety wzrasta ich umiejętność syntezy/analizy informacji oraz trafnej oceny ryzyka (umiejętności planowania i organizowania, decyzyjność.Ponad połowa badanych przyznaje, że dzięki zaangażowaniu w wolontariat pracowniczy lepiej rozumie kontekst, w jakim działa firma – jej misję i wizję ale także możliwe ograniczenia (świadomość biznesowa.

 

Warto podkreślić, że wolontariusze chcą wykorzystywać umiejętności zawodowe, aby pomagać innym – niemal co drugi ankietowany (47 proc. chciałby pomagać innym wykorzystując swoje kompetencje, umiejętności czy specjalistyczną wiedzę. Grupą odbiorców, dla której najchętniej zaangażowali się pracownicy Citi są dzieci i młodzież, na drugim miejscu znajdują się społeczności lokalne.

 

Uszczęśliwia

 

Niemalże ankietowanych zanotowało, że dzięki wolontariatowi wzrosło ich poczucie zadowolenia
z życia. Nie bez znaczenia jest fakt, że aż 9 na 10 ankietowanych zarekomendowałoby wolontariat innym, a prawie jednakowy odsetek respondentów przyznaje, że chciałby zwiększyć swoją aktywność wolontariacką. To doskonałe potwierdzenie tezy, że wolontariat uszczęśliwia i uzależnia!

Źródło: Citi Handlowy

Kredyt hipoteczny kalkulator

Zostaw komentarz

Uwaga: moderacja komentarzy jest włączona, co może skutkować opóźnieniem w wyświetlaniu komentarza. Nie ma potrzby wysyłania go ponownie.

Tema de Wordpress , Anuncios Clasificados , tłumaczenie: Themesy WP