Okiem spółek giełdowych

Jak wynika z badania „Postrzeganie społecznej odpowiedzialności spółek giełdowych przez inwestorów”, dla inwestorów instytucjonalnych strategia spółki uwzględniająca zasady społecznej odpowiedzialności biznesu w dość istotny sposób buduje jej wartość, a dla większości z nich przestrzeganie zasad CSR przez spółki giełdowe jest istotne. Przedstawiciele spółek giełdowych twierdzą, że nadal przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu ma niewielki wpływ na decyzje inwestycyjne inwestorów indywidualnych. Ale już inwestorzy instytucjonalni nieco większą wagę przykładają do tych zasad przy inwestycjach. Przedstawiciel spółek giełdowych twierdzą, że zdecydowana większość inwestorów indywidualnych nie analizuje danych ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, natomiast odwrotna sytuacja jest w przypadku inwestorów instytucjonalnych, którzy w większości takie dane analizują przed podjęciem kluczowych decyzji biznesowych.

Zostaw komentarz

Uwaga: moderacja komentarzy jest włączona, co może skutkować opóźnieniem w wyświetlaniu komentarza. Nie ma potrzby wysyłania go ponownie.

Tema de Wordpress , Anuncios Clasificados , tłumaczenie: Themesy WP